SEEN
Esko Rajala, Organisationskonsult

Utveckling genom reflektion, dialog,
utbildning och träning

Nuläge - Ambitionerutveckling  är ett företag som arbetar med  att skapa utvecklande processer inom arbetslivet för individer, lag och verksamheter. Den grundläggande pedagogiken är att genom reflektion, dialog, utbildning och träning skapa utveckling.

Esko Rajala (1953) ägare/konsult har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta som konsult inom lednings-, ledarskaps-, lagarbets- och verksamhetsutveckling. Erfarenheterna sträcker sig från internationella koncerner till mindre och medelstora företag samt till offentlig sektor.

Ambitioner

  • samspel mellan delarna i helheten
  • helhet som skapar förutsättningar för delarna
  • samverkande helhetssyn för prestationer, utveckling och välbefinnande
  • goda processer hos individer och mellan individer för  gemensammas bästa
  • individen som medaktör
  • gemensamma ambitioner och nulägesbilder
  • samsyn i roller, ansvar, arbetssätt och förväntningar

 

 

Esko Rajala Utveckling AB
Backgatan 32 
653 44 Karlstad
Sweden
Tel. +46 (0)70-235 95 96
Fax. +46 (0)70-266 23 61
esko@erutveckling.se
www.erutveckling.se